תורן 55 נובמבר 1965

לצפייה בחוברת תורן 55, נובמבר 1965

כסלו תשכ”ד נובמבר 1965 – מס' 55
יוצא לאור ע"י
שהם שרותי הים בע”מ
התוכן:

מעל התורן – ד"ר נ. וידרא
מתוך הדו"ח של הדירקטוריון לשנת 1964
הקלות בהובלה ובנסיעה ימית – דו”ח המשלחת הישראלית לוועידה בלונדון
הודעות נכונות – חיים בר תקוה
נמל אשדוד – ארנון והכשרת כוח אדם – טוביה כרמל
מדור לחניך – משה קורצברג
הרהורים שלאחר בחירות (פליטון) – מ. רוטשטיין
עם צוות "שלום" במארסיל – אבי נועה
זה לא קרה בקולנוע – א. חצרוני
מועדון שבעת הימים
המיית רוח ואוויר צח לאדם מוקף בטון אפור- רבקה כצנלסון
מגמות בתנועת הנוסעים לארץ וממנה – יואל זילברפרב
מפעולות מועדון שבעת הימים
רשימת בתי מלון, בתי מסחר, תיאטרונים ומופעי בידור
המעניקים הנחה לחברי מועדון שבעת הימים
בניית אוניות בבריטניה הגדולה
א.מ. "חנה" נמסרה לצים
במשפחת ”שהם”שחפיםמאופק לאופק – כוח אדם ימי – אורי רמון
האנייה ”עבדת” וצוות עובדיה
הכוונת עובדים למקצוע הים – אורי רמון
מה נשמע באניות
קביעות בעבודה – כן או לא (משאל בין ימאים)
השתלמות החורף למלצרים – יחזקאל הכהן
כלכל ראשי בכיר אדמונד שפר – א. ה.
האוניה ”ישראל” וקברניטה רב חובל פור – א.ר

3
5
9
12
15
18
19
20
21
22
23
24
26
27
27
27
28
28
28
29
30
32
34
35
36
37

%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f_%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d_%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%9f_55

תורן 54 ספטמבר 1965 – 20 שנה לצים

לצפיה בחוברת תורן 54

דפים לבית צים
אלול תשכ”ה ספטמבר 1965
מס' 54
יוצא לאור ע”י שהם שרותי הים בע”מ

התוכן:

מעל התורן – ד”ר נ. װידרא
ברכות במלאות 20 שנה ל"צים”
המסמך הראשון בתולדות החברה
רשות הדיבור לוותיקים – ברוך רכס
מעל שולחני – ב. עברי
על הנמל הדרומי – ג'קי פרגר
מיניאטורות היסטוריות ימיות – ד”ר מאיר שש
דמי עמלה ודמי סוכן – חיים בר-תקוה
האוניה העממית
מרשמיו של נוסע – יעקב כצמן
ענף הנוסעים ואני – מ. רוטשטיין
במערכות הביטוח – מנחם אדר
כנס קצינים בכירים של צי הסוחר – ר/ח י. אשכנזי; ר/ח כהן
מהנעשה במספנות בריטניה
מועדון שבעת הימים – המועדון, מטרותיו והישגיו הראשונים – יואל זילברפרב
הצעה ל”מועדון שבעת הימים” – מ.ר.
מפעולות המועדון – יעקב ניבירון
שחפים: יחסי עבודה, שיקום וביטוח – אורי רמון
מה נשמע באוניות
השירות הסוציאלי במקומות העבודה – א. מירון
במשפחת ”שהם”
מוזג ב"שלום” קנה ציור – א. חצרוני
קורס מכונאים ראשיים בכירים
התפתחות צי הסוחר היפני – טוביה כרמל
מאה הפלגות ל"מולדת”
"אילן”
התאחדות רבי-חובל ומכונאים ראשיים
"צים” למען מועדונים טכניים לנוער
3
4
5
6
8
9
10
12
14
17
18
19
21
23
24
26
27
30
32
36
37
38
39
40
41
41
42
42

%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f_%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d_%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%9f_54

תורן 53 מאי 1965

לקריאת חוברת תורן 53 מאי 1965

דפים לבית צים
אייר תשכ”ה מאי 1965
יוצא לאור ע"י
שהם שרותי הים בע”מ
התוכן:

שר התחבורה י. בר-יהודה – איננו ב. עברי
מעל התורן; היחיד והחברה – ד”ר נ. װידרא
"אסתר" האוניה הראשונה שנבנתה בישראל
דברים בטכס מסירת ”אסתר" – ישראל לברטובסקי; אבא חושי, זאב און; שלום בהט; אבי מושקוביץ; צבי יחיאלי
עם מסירת ”אסתר” – פנחס מילך
א. מ. ”דבורה” – אוניית משא חדשה
פסיכולוגיה של ניהול- צ'רלס קראמר
מעל שולחני – ב.ע.
"תיאודור הרצל" בסן-פרנציסקו
מיניאטורות היסטוריות ימיות – ד”ר מאיר שש
פרידה מימאי ותיק – ברוך רכס
התיירות בימי משה רבנו – מ.ר
על הדין במקרה של התנגשות אוניות – פרופ' מ. מושקט
רפורמה במערכת ההשתלמות של צוות ימי – י. רופרס
ועד חניכי ”שהם” – ישראלה הכט
המעבר לשיטת עבודה במחשב האלקטרוני – מ'. אלטמן
נתונים ואינפורמציה – נ. סרלין
שחפים / מאופק לאופק –   אורי רמון
המחלקה ליחסי עובדים ולתרבות -א. ר.
הכשרת צוערים – אברהם ארז
מנקודת מבטי – אריה דיסקין
דו”ח מפעולות התרבות – ישראלי כוכבי
על הווי משפחת הימאי – שונמית אור
אשת קצין כותבת – ש. מ. ל.
הצועדים לאחור – מ. רוטשטיין
ציון לשבח לימאי ”שלום”
רב־החובל שהביא 100 אלף עולים – ע. . נחום הכהן
פעולות ”צים” באילת – ג'קי פרגר
טרזן על סיפון ”תיאודור הרצל”

2
3
4

5
7
7
8
10
11
12
14
16
18
21
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
34
35
36
37
39

תוכן_עניינים_תורן_53.jpg

תורן 52 פברואר 1965

לצפייה בחוברת תורן 52 פברואר 1964

יוצא לאור ע”י
שהם שרותי הים בע”מ

התוכן

מעל התורן – חידושים ארגוניים בחברה – ד"ר נ. וידרא
על כנס אגף הנוסעים – מ. קרן
אתגר לכנס ה-6ו – רות עליאב
כנס אגף הנוסעים בחיפה (3.1.65 – 30.12.65
סקירת עסקים באגף הנוסעים – י. יגר
שבעת הימים – המערכת
עיונים כלכליים בהפעלת אוניות – חי יערי ו
אוניות להובלה פרי הדר – פנחס מילך
התעשייה הימית כגורם בהתפתחות הספנות – ש. קוברסקי
מעל שולחני – ב. עברי
מפנקסו של חתם ימי – מנחם אדר
הדאגה לעובדים הפורשים מעבודה – א. מירון
"אילת” הגיעה ארצה אחרי ”ניתוח"
אורח במולדת/ רב-חובל אליקים (ג'וקי) אפשטיין – ברוך רכס
עוללות ביקור בפורטוגל – דב שובל
הרופא באוניה – ד”ר ר. ישראלי
ציון לשבח לימאי "ציון" – רב-חובל מ. ליבין
שחפים: מאפק לאופק – אורי רמון
קורס לעובדי משק – ר. דסה
מדברי המשתתפים בקורס
אני מרגישים עצנמו שותפים למפעל – שיחה בקורס משק
משתתפי כנס קצינים בקפה "פת"
פעולות הצלה וציון עובדים
מכתבי עובדים
אוטומציה באוניות סוחר – שמואל יניב
פגישה עם יורד – מנחם אופיר
סירה ע"ש מאיר גרוסמן ז"ל – רות עליאב
"מרים נתקבלה ו"דבורה" הושקה
במשפחה "שוהם"

3

5
6
8
10
10
12
14
15
16
16
17
18
20
21
22
24
25
26
26
28
29
29
31
32
33
34
34

תוכן_עניינים_תורן_52.jpg