אודות

סריקות של חוברות "תורן", בטאון הבית של חברת הספנות צים, החל משנת 1953.