תורן 1 -יוני 1953

toren1coverלצפייה בקובץ PDF של "תורן" – מספר 1 – יוני 1953

תורן – דפים לבית צים
מס' 1
‎תמוז, תשי"ג יוני, 1953

יוצא לאור על ידי המחלקה לקשרי ציבור
שהם שרותי הים בע'מ

 

 

התוכן

דבר המערכת
מעל שולחנו של המזכיר הכללי
קו ישראל אפריקה ־ פ. לוינזון
"עצמאות" הגיעה לקייפטאון
קוו ישראל אמריקה
פעולות "צים" בארה"ב –  י. פורמן
בין אנשי המשרד לבין יורדי הים – א. יהלום
חוזה העבודה לימאים 1953
מכתב מלונדון – מ. קרן
"ירושלים" בהפלגה בכורה לניו־יורק
פרקים ב"מדיניות" של אפסנאות
השריפה במחסני "נחשון"
בקומה החמישית – מ‏ רוטשטיין
במשפחת "שהם"‏
‎A Toast to the Artsa‏ – שיר
‏המחלקה ליחסי עובדים – ט. בארי
נוסעינו כותבים לנו
אנגלי חוזר אל צור מחצבתו – י. וניגר
"צפונית" חזרה מהג'ונגל
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
14
16
17
17
18
20
21
22
22

toren1tochen