תורן 5 מרץ 1954

לצפייה בחוברת תורן 5 מרץ 1954 (PDF)

התוכן:

לקראת חידוש חוזה העבודה – רב-חובל י. גולנדסקי
אחריותו של רב חובל באוניית נוסעים – רב-חובל אנריקו לוי
היחסים בין הקצינים לצוות – מחקר מדעי של המכון למחקר חברתי שימושי
בעיית כוח האדם במשק האוניות – גיא חנן
"צים" מביאה סחורות שילומים – א. אביגדור
נמל הבית שלנו – רב-חובל וו. סלומון
הצד השני של הנוסע – הנס יורש
בשם אומרם – מכתבי משרד הייעוץ הכלכלי
הלכה ומעשה – מ. לוינפוס
יעילות בעבודה והכשרה מקצועית – אפרים יהלום
אוניות המשא החדשות בביניינן – ס.ר. מילר
על ביטוח ימי ומחלקת המיטוח ב"שהם" – מ. אדר
סיווג אוניות – רב-חובל מ. אברמסקי
שעות הפנאי בלב ים – ד"ר רונלד הופ
|"כנרת" נלחמה בקרח – רב-חובל ב. פרושינבסקי
נוסעינו כותבים לנו
מרשמי מסע לאפריקה – ש. שפיר
מסע מני רבים
כדאי לדעת
לזכר נעדרים
עתלית" בסערה – שמואל ירושלמי
בספנות העולם – ציי הסוחר בעולם, מליונר יווני מקים צי לערב הסעודית
במשפחה "שהם
מ"תורן" ל"תורן"
האחראי מ. ריבלין "אות" דפוס קואופ' חיפה

4
5
8
10
11
12
13
14
15
15
16
18
18
20
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30