תורן 6, אוגוסט 1954

לצפייה בחוברת תורן, אוגוסט 1954

יוצא לאור על ידי שהם שרותי הים בע"מ
התוכן:

החוזרים בתשובה – מ. בן-אייר
חישובים בתיכנון ביניינן של אוניות מעורבות למשאות ונוסעים – רב חובל א. לוי
קוו צפון-מערב אירופה והים הבאלטי – ג. שוורץ
ציוד הצלה וביטחון באוניות – רב-חובל מ. אקדיש
אלחוט ומכשירים אלקטרוניים – צבי בית-דין
מכתב הביתה (שיר) – צ. זקון
קופת התגמולין לקראת מפנה – מ. אריאל (לוינפוס)
הפלייה לרעה של האוניות הישראליות – רב-חובל וו. סלומון
מחסנאות באוניית נוסעים אריה טייטלבאום
האונייה המעורבת לנוסעים ומשאות קומנדר ס.ר. מילר
באוניות (קטעי רשמים) – מ.ר.
מהנשמע והנעשה במחלקה ליחסי עובדים – נ.ט. בארי, מירה כהן, אבא כץ
על פקידים והכשרה מקצועית – זאב וינברנר
הערותיו של ימאי – א. זיטנפלד
מסיפורי עלייה ב' – רות עליאב, אפרים יהלום
הוועדה לחקירה וטיפול בבעיות הצוות
כומר אנגלי כותב על הפלנה בא.ק. "הדר”
בספנות העולם
כדאי לדעת – מונחי ימאות
יום העצמאות בנכר
פעולות "שהם” לעידוד התיירות הנוצרית
מתורן לתורן

4
6
9
10
12
13
14
17
17
18
20
22
23
24
26
28
29
30
30
32
33
34

%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f_%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d_%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%9f_6