תורן 7 ינואר 1955

תורן 07 ינואר 1955

דו"ח מנהלי העסקים לבעלי המניות 4
הפלגות ניסיון – רב חובל א. לוי 6
מבצע היעילות בא. ק. "חיפה" 8
נימוסי דגלים – רב-חובל זאב הים 13
החברה והאיגוד חייבים תשובה – מ.ר. 14
מטאורלוגית בשרות הצי – ש. הגדוס 14
בעיות החינוך הימי – רב-חובל מ. אברמסקי 15
דב זילברשלג ז"ל – מ. אדר 16
איזי רייס החביב באדם – ע. גדנאור 17
עם הפלגה המאה של "ארצה" 18
המבדוק הצף – רב-חובל המבדוק א. י. אדגר 20
ניתוב – רב-חובל ס. שונמן 23
הובל מיטעי תפזורת – רב-חושל וו. סלומון 24
במשפחת "שהם" 25
כנס מחלקת הנוסעים 25
מ"תורן" ל"תורן" 26
זאב שינד ז"ל – שנה למותו 27
קווים לדמותו – שמחה זיו 28
דני שלנו – מאיר ולטמן 28
איש ההצלה בטורקיה – אהוד אבריאל 29
קורבן עולה – צבי הרמן 30
מפעל הספנות, מפעל חייו – ברל רפטור 30
פעולות ההצלה מקושטא – (מכתב אל רעייתו) 31
מצרור מכתביו לאיילת השחר 32
בלוע הארי – ז. שינד ז"ל 34