תורן 13, יולי 1957: הפלגת הבכורה של א.ק. תיאודור הרצל

לצפייה בחוברת תורן מס' 13, יולי 1957 

תמוז תשי”ז – יולי 1957
יוצא לאור על ידי שהם שרותי הים בע”מ
התוכן:

"פוטורו" ו"תיאודור הרצל" – י. שפרינצק
הפלגת הבכורה של א.ק. "תיאודור הרצל" – יצחק ווייט
הפלגת הבכורה בעתונות העולם
מאזן החברה 31.12.56 – דו”ח המנהלים
השקת א.ק. "ירושלים"
שעות נוספות באוניות – ר. ס. מילר
הכשרת ימאים – לדיסלב הגדוש
התחרות סירות בינלאומית
מעל שולחני – ב. ט
מחדר הישיבות – מ. רץ
מיכאל דה-רויטר וחופש השייט – ד"ר חיים ה. הכהן
הצלת חולה בלב ים
תעלומות הים – מ. דודסון
ביקורי בספינה הולנדית – י. הירש
במשפחת "שהם"
מהו הטונאז' שלה?
לזכר נעדרים – ח. אברמסקי, יעקב ניב-רון
מתורן לתורן
התחרות צילומים
4
6
18
20
24
25
26
27
28
30
31
32
33
33
34
36
37
38
39

%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%9f-13-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-1957