תורן 19 אוקטובר 1958

תורן 19 אוקטובר 1958

הספנות הישראלית – ד"ר נ. וידרא 4
לצוות "ארצה" (שיר) – א. אלירן 8
מסעות האדם – צי בן-שומאל 9
על הים הפתוח – פרפ' מ. מושקט 12
הלאמת חברת תעלת סואץ וזו השייט הישראלי – צבי טמיר (ורטהיים) 16
התחבורה וייצוא פרי הדר – ש. בר-זאב 18
היכן אוניותינו 20
תשובות על שאלותיכם – ח. הארכי 22
המיכלית "חיפה" בלונג-ביץ' – נ. הכהן 24
צי המיכליות של "של" 26
זוטות ים – א. ש. 27
ספן האוניה – ח. בר-תקוה 28
מדידת תפוסתן של אוניות – ר/ח מ אקדיש 30
במשפחחת "שהם" 32
מהווי מחלקת הנוסעים – מ. רוטשטיין 33
מתורן לתורן 36
מצבת "צים" 38