תורן 20 נובמבר 1958

תורן 20

על התורן- צ. ה. 4
לקראת כנס מחלקת הנוסעים – צבי הרמן 4
ועידת או"מ למשפט הים – עו"ד י. מינץ 7
מסעות הדם – צ. בן-שמואל 10
בעיות מיחדות של הים הפתוח – פר' ד"ר מושקט 13
"הכוכב השחור" – ש. וורטהיימר 16
קדטים על "תמר" 17
זוטות ים – א. ש. 18
יסודות ארגוניים וחברתיים באוניותינו – ב. רכס 19
תשובות על שאלותיכם – ח. הארכי 22
במחלקת ליחסי עובדים – י. ניב-רון 24
"צים" תבערוכה הבינלאומית בפריז 25
הצוללת "נאוטילוס" – נחום הכהן 26
לספינות רמות התורן (שיר) – י. אילון 27
מהווי מחלקת הנוסעים – מ. וטשטיין 28
דו"ח רב-חובל "אשקלון" – א. עפרוני 30
סחר אוניות קירור – י. אילון 30
הנסיעה באוניות מבחינה ההלכה – הרב א. פטשניק 31
עם "יהודה" בדרום-מערב אפריקה- א. יהלום 32
במשפחת "שהם" 33
מתורן לתורן 36

אוקטובר 1958 ▲