22 אפריל 1959

תורן 22 אפריל 1959

נושא התוכן עמוד
מעל התורן – צ. ה. 3
על מסעי ה"קרוזים" – צ. ה. 3
חנוף הנועא לקראת קצונה ימית – הנהלת ביה"ס הימי 5
מסעות האדם – צ. בן-שמואל 8
המיצרים הימיים – פרופ' מ. מושקט 11
בית-ימאים למופת – ינץ רמגל 14
כיצד מחשבים כדאיות הפלגה – ח. בר-תקוה 15
במוזיאון הימי בפריז – ט. כרמל 17
חברת "קונרד" 18
עם א. מ. "יהודה" במיומבה – א. יהלום 19
מהווי מחלקת הנוסעים – מ. וטשטיין 21
במשפחת "שהם" 22
מ"תורן" ל"תורן" 23
מצבת האוניות 24