תורן 24 ספטמבר 1959

תורן 24 – ספטמבר 1959

מעל התורן – צ.ה. 4
דו"ח המנהלים 4
מקור ופירוש בחוזי-תובלה – א. אפרת 8
זכות ימאים למקלט – פרופ' מ. מושקט 10
מסעות האדם – צ. בן-שמואל 11
בלדות ימיות \ בתרגומו של נתן אלתרמן 16
על אוניות ואנשים \ סיפור – ג'ון אוארבך 17
חברת "קומבני-ג'ונראל-טראנס-אטלנטיק" 18
סיום קורס ספנות בטכניון – מ. חזן, ס. א. 19
זוטות ים – א. ש. 21
שייט בים התיכון – יצחק ווייט 22
מעל התורן 24
במשפחת "שהם" 25
מצבת האוניות 26

יוני 1959 ▲
23