תורן 28 מאי 1960

תורן 28 מאי 1960

עם שובה של "ירושלים" – ר/ח א. אפשטיין 3
חילופי גברי – ז. י. 3
מעל התורן – צ. ה. 4
15 שנה ל"צים" – יוסף ברפל 4
לפיתוח התיירות בישראל – מ. ר. 6
ועידת ג'נבה למשפט ימי – פרופ' ד"ר מ. מושקט 8
מסעות הסיור כובשים שווקים 10
כוח האדם בצי הסוחר – ר/ח י. אוירבך 11
מסעות האדם – צבי בן-שמואל 12
"לוידס" – ח. בר-תקוה 15
א. ק. "קאברה" 17
סוגיית הביטוח – ד"ר דוד מ. ששון 20
מהווי מחלקת הנוסעים – מ. רוטשטיין 22
לופו של ים – צביה כצנלסון 23
ילקוט שירי ים – חיים חפר: חיים גורי 24
מאלבום הצילומים 26
מצבת צים 27