תורן 29 יולי 1960

תורן 29 יולי 1960

מעל התורן – צ. ה. 4
חבלי פיתוח – ד"ר נ. קודרא 4
השקת א. מ. "מצדה" – רב-חובל י. גולנדסקי 7
השקת א. מ. "דגניה" – רות עליאב 7
השקת א. מ. "גדרה" 8
לבעית תיפעול אוניות מונעות באנרגיה אטומית פ' ד"ר מ. מושקט 9
"לוידס" וקשיה לספנות – ח. בר-תקוה 12
ימאי ואונייתו בשנת 1960 – רב-חובל ורנר סלומון 14
הערות לקיטרוג – דב חובל וולטר דלמן 17
שחורי עור אלה… – רות למפרט 18
יומה של "הרצל" בנמל מרסייך – יצחק וייט 21
משרד "צים" במארסייל 22
כרטיס ביקור – קורט היינברד – י.וו. 23
מסעות האדם – צ. בן-שמואל 24
הבול הימיה – א. חצרוני 28
מהווי מחלקת הנוסעים – מ. רוטשטיין 30
"צים" צועדת (צעדת 4 הימים ) – ורד דרור 31
אחרון הפיראטים – אורי דרור 32
מצבת האוניות 34