תורן 32 דצמבר 1960

מעל התורן – צ. ה. 4
על יצוא וספנות – ד"ר נ. וידרא 4
בעיות המשפט הימי – פרופ' ד"ר מ. מושקט 7
מסעות האדם – צ. בן-שמואל 9
טבע התנודות (ויברציה) 12
בעיות התיעוד באוניות – א. פ. טסטרום 13
הבול הימי – א. חצרוני 14
דמיטרי רביקוף – טוביה כרמל 16
אהבתי הישנה הים – פפ'שיינדלר 17
מסע לפי ארחי (סיפור) – ד'ון אורבף 18
אהבת חבר הכנסת – ש. ש. 20
הימאי המעניין שפגשתי – טוביה כרמל 21
סיפורן של מזוודות – יהושע גלבוע 22
"ים הצפון" (סיפור) – אברהם אריאל 24
האוניה שלא הושקה – יהושע גלבוע 27
צים – שהם (שיר) מ. חזן 29
מידות בספנות – חיים בר-תקוה 30
מצבת צים 32