תורן 43 יולי 1963

לצפייה בחוברת תורן 43 יולי 1963

התוכן:

פיתוח הספנות – ד”ר נ. ווידרא
האמנות הבינלאומיות בענייני ספנות – י.מינץ
דפים קאריביים (מתוך יומן) י. אברך
חופה בלב ים
רוחב הים הטריטוריאלי לאור הנוהג של המדינות בימינו – פרופ' מ. מושקט
ניסויים בראציונליזציה (תרגום) – ג. קדרון
א.מ. "נסיה ריבר" בנמל חיפה – א. ח.
רשמים מביקור ברוסיה – שולמית מזרחי
זוטות־ים
ב"סאלון הימי" הבינלאומי בפאריס – טוביה כרמל
שלבים בביניינה של ”שלום”
רוסיה הכוח הימי בעתיד (תרגום)
סיום קורס חובלים – א. חצרוני
מחזור א' של ביה”ס הצף ר/ח מ. אברמסקי
"צים" פאריס 1963
מ"תורן" ל"תורן"
נמל (שיר) – א .קרביץ
מסע קבוצת הכדורסל של ”צים” באיטליה
הבול הימי – ספינות קאדטים – א. חצרוני
קצף גלים / רשמי מסע – אראלה

4
11
17
19
20
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40

תוכן_עניינים_תורן_43.jpg