תורן 55 נובמבר 1965

לצפייה בחוברת תורן 55, נובמבר 1965

כסלו תשכ”ד נובמבר 1965 – מס' 55
יוצא לאור ע"י
שהם שרותי הים בע”מ
התוכן:

מעל התורן – ד"ר נ. וידרא
מתוך הדו"ח של הדירקטוריון לשנת 1964
הקלות בהובלה ובנסיעה ימית – דו”ח המשלחת הישראלית לוועידה בלונדון
הודעות נכונות – חיים בר תקוה
נמל אשדוד – ארנון והכשרת כוח אדם – טוביה כרמל
מדור לחניך – משה קורצברג
הרהורים שלאחר בחירות (פליטון) – מ. רוטשטיין
עם צוות "שלום" במארסיל – אבי נועה
זה לא קרה בקולנוע – א. חצרוני
מועדון שבעת הימים
המיית רוח ואוויר צח לאדם מוקף בטון אפור- רבקה כצנלסון
מגמות בתנועת הנוסעים לארץ וממנה – יואל זילברפרב
מפעולות מועדון שבעת הימים
רשימת בתי מלון, בתי מסחר, תיאטרונים ומופעי בידור
המעניקים הנחה לחברי מועדון שבעת הימים
בניית אוניות בבריטניה הגדולה
א.מ. "חנה" נמסרה לצים
במשפחת ”שהם”שחפיםמאופק לאופק – כוח אדם ימי – אורי רמון
האנייה ”עבדת” וצוות עובדיה
הכוונת עובדים למקצוע הים – אורי רמון
מה נשמע באניות
קביעות בעבודה – כן או לא (משאל בין ימאים)
השתלמות החורף למלצרים – יחזקאל הכהן
כלכל ראשי בכיר אדמונד שפר – א. ה.
האוניה ”ישראל” וקברניטה רב חובל פור – א.ר

3
5
9
12
15
18
19
20
21
22
23
24
26
27
27
27
28
28
28
29
30
32
34
35
36
37

%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f_%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d_%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%9f_55