תורן 43 יולי 1963

לצפייה בחוברת תורן 43 יולי 1963

התוכן:

פיתוח הספנות – ד”ר נ. ווידרא
האמנות הבינלאומיות בענייני ספנות – י.מינץ
דפים קאריביים (מתוך יומן) י. אברך
חופה בלב ים
רוחב הים הטריטוריאלי לאור הנוהג של המדינות בימינו – פרופ' מ. מושקט
ניסויים בראציונליזציה (תרגום) – ג. קדרון
א.מ. "נסיה ריבר" בנמל חיפה – א. ח.
רשמים מביקור ברוסיה – שולמית מזרחי
זוטות־ים
ב"סאלון הימי" הבינלאומי בפאריס – טוביה כרמל
שלבים בביניינה של ”שלום”
רוסיה הכוח הימי בעתיד (תרגום)
סיום קורס חובלים – א. חצרוני
מחזור א' של ביה”ס הצף ר/ח מ. אברמסקי
"צים" פאריס 1963
מ"תורן" ל"תורן"
נמל (שיר) – א .קרביץ
מסע קבוצת הכדורסל של ”צים” באיטליה
הבול הימי – ספינות קאדטים – א. חצרוני
קצף גלים / רשמי מסע – אראלה

4
11
17
19
20
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40

תוכן_עניינים_תורן_43.jpg

תורן 41 דצמבר 1962

תורן 41 דצמבר 1962

על עזרת הממשלות למספנות ולספנות 4
א. מ. "שביט" הפליגה מיפן 6
דו"ח נשיא חב' "ללויד" 8
תמורת במשפט הימי – פר' מ. מושקט 11
זוטות ים – א. ח. 13
קו חדש – אילת-אוסטרליה א. ח. 14
ימאים, אוניות, נמלים – א. חצרוני 15
תמורות באדמיניסטרציה – ברוך רכס 16
צעירים מדרום אמריקה – לישראל 19
מסיבת רעים עם צאת הספר – "עמים, ימים, אוניות" – דברי יוסף ברפל, א. שלונסקי, דוד זכאי, נתן אלתרמן, ח"כ ע. גוברין, ז. און, יואל זילברפרב, ר\ח זאב הים וצבי הרמן 20
עמים, ימים, אוניות (ב') – צ. בן-שמואל 26
מיניאטורות היסטוריות – ד"ר שש מאיר 30
בוקר בצ'יוויטווקיה – רבקה כצנלנסון 33
ספר מסעות הנשיא – ראובן קשאני 34
מערכת המיכון ב"שהם" – פרץ אלטרמן 36
לנוף ימים (שירים) – אהרון מאירוביץ 38
בקרת פירטה – דן חושי 40
לזכרו של קוגל – רות עליאב 41
מתורן לתורן 42
די, הפעם אני יורד… – יצחק ווייט 45
הבול הימי – א. ח. 46
"מספנת ישראל" בונות אוניה ישראלית 47

תורן 38 פברואר 1962

תורן 38 פברואר 1962

מעל התורן – צ. ה. ר. 4
הושלמו הזמנת השילומים 5
שיתוף ועזרה בספנות למדינות צעירות – ד"ר נ. וידרא 12
על התביעות לזכויות בלעדיות בלב-ים – פר'מ. מושקט 14
האלחוטאי – ט. כרמל 16
קישוטי דג באוניות קדם-הלניסטיות – ד"ר מאיר שש 18
מסעות האדם – צ. בן-שמאול 20
ר\ח "צפת" לילדי צפת – א. שטרנברג 23
ועוד על הדליקה – א. חצרוני 24
בולי ים – א. חצרוני 25
טיול של חג – ש. אבי-אפרים 26
על הקולנוע באונית – טוביה כרמל 28
מ"תורן" ל"תרן" – 28
עוד סיפור עליז של רב-חובל, (סיפור) מאת יעקב הורוביץ 30

תורן 32 דצמבר 1960

מעל התורן – צ. ה. 4
על יצוא וספנות – ד"ר נ. וידרא 4
בעיות המשפט הימי – פרופ' ד"ר מ. מושקט 7
מסעות האדם – צ. בן-שמואל 9
טבע התנודות (ויברציה) 12
בעיות התיעוד באוניות – א. פ. טסטרום 13
הבול הימי – א. חצרוני 14
דמיטרי רביקוף – טוביה כרמל 16
אהבתי הישנה הים – פפ'שיינדלר 17
מסע לפי ארחי (סיפור) – ד'ון אורבף 18
אהבת חבר הכנסת – ש. ש. 20
הימאי המעניין שפגשתי – טוביה כרמל 21
סיפורן של מזוודות – יהושע גלבוע 22
"ים הצפון" (סיפור) – אברהם אריאל 24
האוניה שלא הושקה – יהושע גלבוע 27
צים – שהם (שיר) מ. חזן 29
מידות בספנות – חיים בר-תקוה 30
מצבת צים 32

תורן 30 אוגוסט 1960

תורן 30 אוגוסט 1960

מעל התורן – צ. ה. 4
דין-וחשבון המנהלים 4
ויהי בנסוע הנשיא – רפאל בשן 9
הפלגה המבאה של "תיאודור הרצל" 13
הועידה לבטיחות החיים בים ר/ח מ. אברמסקי 14
המשפט הימי באיזורי הקטבים פר' ד"ר מ. מושקט 16
מסעות האדם – צץ בן-שמואל 19
בצרפת "בונים את המולדת" – י. ווייט 22
ועוד על הכשרת ימאים – ש. בר-זאב 25
תולדות בית וורמס 26
המשרד המרכזי לנוסעים באירופה י. וייט 28
בולי ים פולניים – א. חצרוני 30
יוקם אולם -הנוסעים בחיפה – מ. ברזל 31
מכל הבא ליד טוביה כרמל 32
עם ה"תפוז" יורם סלע 34
מצבת אוניות 37

תורן 29 יולי 1960

תורן 29 יולי 1960

מעל התורן – צ. ה. 4
חבלי פיתוח – ד"ר נ. קודרא 4
השקת א. מ. "מצדה" – רב-חובל י. גולנדסקי 7
השקת א. מ. "דגניה" – רות עליאב 7
השקת א. מ. "גדרה" 8
לבעית תיפעול אוניות מונעות באנרגיה אטומית פ' ד"ר מ. מושקט 9
"לוידס" וקשיה לספנות – ח. בר-תקוה 12
ימאי ואונייתו בשנת 1960 – רב-חובל ורנר סלומון 14
הערות לקיטרוג – דב חובל וולטר דלמן 17
שחורי עור אלה… – רות למפרט 18
יומה של "הרצל" בנמל מרסייך – יצחק וייט 21
משרד "צים" במארסייל 22
כרטיס ביקור – קורט היינברד – י.וו. 23
מסעות האדם – צ. בן-שמואל 24
הבול הימיה – א. חצרוני 28
מהווי מחלקת הנוסעים – מ. רוטשטיין 30
"צים" צועדת (צעדת 4 הימים ) – ורד דרור 31
אחרון הפיראטים – אורי דרור 32
מצבת האוניות 34

תורן 28 מאי 1960

תורן 28 מאי 1960

עם שובה של "ירושלים" – ר/ח א. אפשטיין 3
חילופי גברי – ז. י. 3
מעל התורן – צ. ה. 4
15 שנה ל"צים" – יוסף ברפל 4
לפיתוח התיירות בישראל – מ. ר. 6
ועידת ג'נבה למשפט ימי – פרופ' ד"ר מ. מושקט 8
מסעות הסיור כובשים שווקים 10
כוח האדם בצי הסוחר – ר/ח י. אוירבך 11
מסעות האדם – צבי בן-שמואל 12
"לוידס" – ח. בר-תקוה 15
א. ק. "קאברה" 17
סוגיית הביטוח – ד"ר דוד מ. ששון 20
מהווי מחלקת הנוסעים – מ. רוטשטיין 22
לופו של ים – צביה כצנלסון 23
ילקוט שירי ים – חיים חפר: חיים גורי 24
מאלבום הצילומים 26
מצבת צים 27